Chào mừng bạn đến với ĐẸP STORE

Chính sách bán hàng|đẹp store bán đúng giá niêm yết|nhận đổi trả hàng lỗi kỹ thuật

Chính sách bán hàng|đẹp store bán đúng giá niêm yết|nhận đổi trả hàng lỗi kỹ thuật

  1. BÁN ĐÚNG GIÁ NIÊM YẾT
  2. ĐỔI HÀNG:

Hàng chỉ chấp nhận được đổi khi bị lỗi kỹ thuật (lủng, may thiếu đường chỉ), còn đủ tem giá, hóa đơn của cửa hàng. Thời gian được đổi hàng trong vòng 3 ngày tính từ ngày in trên hóa đơn.

  1. TRẢ HÀNG:

Hàng chỉ chấp nhận được trả khi bị lỗi kỹ thuật như  đã nêu trên và hết hàng đổi. Hàng còn đủ tem giá, hóa đơn. Thời gian được trả hàng trong vòng 3 ngày tính từ ngày in trên hóa đơn.

  1. CHỈNH SỬA HÀNG:
  • Thanh toán đủ tiền hàng khi đồng ý chỉnh sửa. Hàng đã chỉnh sửa không được đổi trả.
  1. DẶN HÀNG (ORDER HÀNG)
  • Đặt cọc 30% tổng giá trị hàng.
  • Hàng đã order không được đổi/ trả.
  • Tiền đặt cọc không được sử dụng mua sản phẩm khác.